Videoneuvottelun URI-soitot

Perinteistä videoneuvottelutekniikkaa käytettäessä puhelut on pitkään soitettu IP-numeroihin pohjautuen. Nämä numerosarjat ovat peruskäyttäjälle ehkä turhan etäisiä muistaa, ja tekniikkaan onkin määritelty parannuksia, jotka mahdollistavat myös muunlaiset soittotavat. Nyt HY:n videoneuvottelupalvelussakin on otettu testikäyttöön URI-soitot, jotka näyttävät sähköpostiosoitteilta, eli esimerkiksi [email protected] -osoitteeseen soitettu videoneuvottelusoitto onnistuu IP-numerolla soittamisen sijaan. Vastaavasti myös URI-soitot ulospäin muiden organisaatioiden URI-osoitteisiin ovat olleet käytettävissä jo jonkin aikaa.

Tämä uusi tekniikka helpottaa lähinnä soittamista, kun ei tarvitse muistella mystisiä IP-osoitteita. Se myös mahdollistaa yhteydenotot sellaisilla H323 (ja videosillan osalta myös SIP) -protokollaa tukevilta videoneuvottelulaitteilta tai -ohjelmistoilta, jotka eivät IP-soittoja tue. URI-osoite voidaan myös haluttaessa pitää samana, vaikka laite tai sen sijainti verkossa muuttuisivat.

Tekniseltä kannalta URI-soitot pohjautuvat videoneuvottelussa käytettävän H.323 -standardin Annex.O -määritelmään, ja HY:ssä osoitteen ratkaisun ja muuttamisen IP tai E.164-numeroksi toteuttaa avoimeen lähdekoodiin perustuva GnuGK-ohjelmistoon perustuva gatekeeper-ratkaisu. Ohjelmistoa ajetaan kahdessa Linux-pohjaisessa virtuaalikoneessa, ja se on myös ‘kahdennettu’ eli toisen koneen käyttökatko esimerkiksi päivitysten osalta ei pitäisi näkyä katkoina palvelussa.

Palvelu on tällä hetkellä testikäytössä, mutta pyritään ottamaan viralliseen tuotankokäyttöön heti testien taattua palvelun toimivuus. Videoneuvottelulaitteiden suorat URI-osoitteet tullaan julkaisemaan yliopiston Alma-intranetissä, ja osoite liitetään myös automaattisesti kaikkiin varauslomakkeen kautta tuleviin videoneuvotteluvarauksiin. Joitain videoneuvottelusillan URI-osoitteita (kuten suora osoite testihuoneeseen) tullaan julkaisemaan myös julkisesti.

URI ja IP-soittojen lisäksi muina yhteydenottotapoina videoneuvottelulaitteisiin ja videoneuvottelusiltaan pysyvät puhelin ja ISDN-numerot gatewayn kautta, sekä niiden kanssa vuodenvaihteessa yhdenmukaistetut E.164-tekniikkaa hyödyntävät GDS-numerot. Selkeyden vuoksi kaikkia eri yhteystapoja ei erityisesti mainosteta käyttäjille varausviestissä, mutta ne ovat käytettävissä erilaisten lisäpalvelujen mahdollistamiseksi, ja niistä voi tiedustella lisää videoneuvottelun palveluosoitteesta.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*