Videoneuvottelulaitteiden hyödyntäminen verkkokokouksissa

Useista neuvottelutiloista löytyy yleensä melko hyvälaatuisin kameroin ja mikrofonein varustettuja videoneuvottelulaitteita. Näillä ei kuitenkaan voi suoraan osallistua yhä yleisemmiksi käyviin verkkokokouksiin (verkkokokouksella tarkoitetaan tässä esimerkiksi Acrobat Connecia, WebExiä, Skypeä, Flashmeetingiä tai muuta vastaavaa teknologiaa hyödyntäviä kokouksia).

Yksinkertaisimmillaan videoneuvottelulaitteen kuva ja ääni saadaan verkkokokouksissa käyttöön tavallisella analogisen videon kaapparilaitteella. Tällöin kameroita voi ohjata ja vaihdella videoneuvottelulaitteen kaukosäädintä käyttäen aivan kuten videoneuvottelussakin. Kannattaa kuitenkin huomioida, että videoneuvottelulaitteen mikrofoneja käytettäessä niiden sisäinen kaiunkumous-toiminnallisuus ei tässä tapauksessa ole käytössä (koska verkkokouksen ääni yleensä johdetaan käytettävästä tietokoneesta suoraan kaiuttimiin), joten verkkokousohjelmiston ääniasetuksista kannattaa valita kaiunkumoukseksi ‘half duplex’ (mikäli mahdollista) ettei ikäviä kaikuja pääsisi kuulumaan etäpäihin.

videoconference_acp.png

OK:ssa olemme käyttäneet mm. Instant Video MPX -laitetta, jonka ajurien asennuksen jälkeen videoneuvottelulaitteesta saatavat video- ja äänisignaalit ovat heti verkkokousohjelmistojen käyttämässä muodossa (tosin videosignaalin joutuu mainitun laitteen tapauksessa itse klikkaamaan laitteen asetuksissa NTSC:stä PAL 60:een, jotta väritkin toistuisivat oikein). Samaa kaapparilaitetta on monien erilaisten neuvottelu- ja verkkokokousohjelmistojen (Acrobat Connect Professional, Skype, Flashmeeting, Polycom PVX) kanssa hyvin tuloksin. ACP tuntuu kuitenkin olevan eräitä toisia ohjelmistoja valikoivampi siitä, missä muodossa sisääntulevan video pitäisi olla, eikä se ole heti hyväksynyt kaikkien sille tarjottujen kaapparikorttien kuvaa sellaisenaan, vaan kuvaa on joutunut kierrättämään esimerkiksi ilmaisen SplitCam-ohjelmiston läpi.

Edellämainitusta viritelmästä on vielä se etu, että yllämainitulla tavalla voidaan verkkokokouksiin välittää myös videoneuvottelutilanteen kuvaa sellaisenaan – monet videoneuvottelulaitteet on mahdollista asettaa vaihtelemaan videonauhuri-liitännästään tarjoamaansa kuvaa paikallisen kuvan ja etäpisteen kuvan välillä riippuen siitä kumpi piste on äänessä, joten videoneuvottelun ollessa käynnissä verkkokokoukseen näkyy ja kuuluu joko paikallinen piste tai etäpiste (tai monipisteneuvottelun ollessa kyseessä sillan ohjaama kuva) jolloin koko videoneuvottelu etäpisteiden kuvineen ja äänineen saadaan myös sellaisenaan välittymään  myös verkkokokouksen osallistujille. (Joissain laitteissa on eri videolähdöt etäpisteen ja oman pisteen kuvalle, joten tällaisessa tapauksessa kuvan vaihto ei tapahdu automaattisesti, vaan se on valittava ennalta tai käytettävä erillistä videomikseriä tms).

Huvin ja urheilun vuoksi olemme myös kokeilleet verkkokokouskuvan lähettämistä takaisin videoneuvotteluun päin (= manuaalinen gateway). Esimerkiksi Skypen tapauksessa tämä on ollut aika ajoin järkeää – on saatu Skypeä käyttävä etäosallistuja mukaan videoneuvotteluun – mutta tavanomaisilla verkkokousjärjestelmillä tämä ei ole järkevää, sillä niissä osallistujien videokuvat ovat usein vain pieniä ikkunoita ruudulla ja näin ollen eivät näyttäisi järkevältä videoneuvottelussa.

Brief in english: The are many meeting rooms and class rooms equipped with video conferencing units, but they cannot directly connect to a webconference (Acrobat Connect Professional, Flashmeeting, WebEx, Skype, etc). We have good experiences in utilising an analog video grabber box, connected to a laptop via USB.  This way we can utilise the video and audio signal from video conferencing units (ie. use the cameras and microphones already installed in the room) as the source for audio and video in a webconference. The most important thing to notice here is to set the echo cancellation to ‘half duplex’ in the webconferencing software, because with this setup, the automatic echo cancellation (built in many video conferencing systems) is not in use. Still, we have got many encouraging results from this setup, and we are using it quite reqularly.

Note: Some web conferencing systems don’t accept the signal from some USB video grabbers – sometimes we’ve succeeded in routing the video image through the free SplitCam software, but usually this results in greatly reduced video quality. This interoperability issue requires some more testing in the future…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*